Facebook
YouTube
Instagram
SOCIALICON
บริษัท เนเจอคอนเนอส์ จำกัด ด้วยความชำนาญพิเศษด้านงาน สาน และถักทอ ที่สั่งสมมานาน เราสามารถพัฒนารูปแบบให้หลากหลาย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด และยอมรับของลูกค้าทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษ รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์หวายเพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Custom made service) ซึ่งทำให้ลูกค้าได้เฟอร์นิเจอร์ที่ลงตัว สวยงาม เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และการใช้ชีวิตของลูกค้าแต่ละรายอย่างดีที่สุดPROJECT NEWS

บริษัทในเครือ เนเจอคอนเนอส์ จำกัด