Facebook
YouTube
Instagram
SOCIALICON

Nature Corners จัดงานสัมมนา Nature corners 2018 “Meet & Weave”

Nature Corners > ข่าวและกิจกรรม > Nature Corners จัดงานสัมมนา Nature corners 2018 “Meet & Weave”

งานสัมมนา Nature corners 2018 “Meet & Weave”

เป็นงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์หวายเทียม วิธีและขั้นตอนการผลิตจากโรงงาน คุณภาพของหวายเทียม รวมถึงวิธีการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์หวายเทียมที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ยังแนะนำผลิตภัณฑ์ไม้เทียมดูราเซอร์ วิธีและขั้นตอนการผลิตจากโรงงาน คุณภาพของไม้เทียม วิธีการติดตั้งที่ถูกวิธีเพื่อช่วยยืดอายุของไม้เทียม

Nature corners ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมงานสัมมนา Nature corners 2018 “Meet & Weave” @ Novotel Phuket Phokeethra

Leave a Reply