Facebook
YouTube
Instagram
SOCIALICON

 • New Collection

  New Collection (37)

   

 • เฟอร์นิเจอร์เชือก

  เฟอร์นิเจอร์เชือก (13)

   

 • เฟอร์นิเจอร์หวายเทียม

  เฟอร์นิเจอร์หวายเทียม (432)

   

 • เฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม

  เฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม (6)

   

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้เทียม

  เฟอร์นิเจอร์ไม้เทียม (29)

   

บริษัท เนเจอคอนเนอส์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้า เฟอร์นิเจอร์หวายเทียม เฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม เฟอร์นิเจอร์ไม้เทียม ด้วยฝีมือและประสบการณ์ของช่างผู้ชำนาญการ เราจึงสามารถพัฒนารูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่และเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือแก้ไขขนาดของเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อีกด้วย เฟอร์นิเจอร์หวายเทียมจาก Nature Corners การันตรีถึงคุณภาพในการใช้งาน มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรรทนต่อทุกสภาวะอากาศ เส้นหวายไม่กรอบ สีไม่ซีด แม้จะผ่านการใช้งานจนนานหลายปี

 

ผลงานสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของเรา